Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.mamproductions.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door MAM productions (Kamer van Koophandel: 73902543).
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom en auteursrechten

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MAM productions is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom plus de auteursrechten berusten bij MAM productions.

Het woord "suprolo" is een beschermd woord en er wordt altijd verwezen door de Ⓔ naar Estare: Suprolo, Sant Julià de Lòria. All rights reserved.

Beperkingen van aansprakelijkheid

MAM producties zal niet aansprakelijk zijn tegenover u (hetzij onder de wet van het contract, de wet van onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met deze website: voor enige indirecte, speciale of gevolgschade of voor enig zakelijk verlies, verlies van inkomsten, inkomen, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of corruptie van informatie of gegevens.
Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing zelfs indien MAM productions uitdrukkelijk op de hoogte werd gebracht van het mogelijke verlies.

MAM productions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Geen garantie op juistheid (1)

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MAM productions te mogen claimen of te veronderstellen.

Geen garantie op juistheid (2)

MAM productions streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.mamproductions.nl op deze pagina.

Door het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze website disclaimer redelijk zijn. Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, moet u deze website niet gebruiken.
nl_NLNederlands