Wat zijn suprolo-llocings?

Suprolo-llocingsⒺ zijn een relatief onbekend fenomeen in de wereld. De woorden en de melodie, als je dat zo kunt noemen, zijn gecreëerd door The Artists Suprolo. Maar wie ze vertolkt kan zelf het arrangement maken. Zo is eenzelfde suprolo-llocing altijd nieuw en anders. Op deze pagina meer uitleg over wat suprolo-llocings zijn en ook een aantal voorbeelden van arrangementen uitgevoerd door de formatie Apricot Fire.
THE ARTISTS SUPROLO

Vreugdeliederen van de aarde

Suprolo-llocings zijn de vreugdeliederen van de aarde. Suprolo-llocings zijn een geheel nieuw fenomeen in de wereld van de mensheid. Zij zijn een vertolking van de blijdschap en het licht wat sluimert in de elektronen van het menselijk lichaam. Suprolo-llocings maken het licht dat in de aarde is verborgen wakker, zij doen een beroep op het heimwee dat in de mens bestaat, een heimwee naar zelfwording en een intieme psychische blijdschap die het menselijk bestaan een kleur en fleur geven, die het nog niet kende.
Kortom, suprolo-llocings zijn een uitdrukking van een lila wereld die totnogtoe onbekend is gebleven bij de mens, maar die zich kenmerkt door een materiële blijdschap, die vrijkomt vanuit de elektronen. Vandaar de naam: de vreugdeliederen van de aarde.

Geen muziek

Deze suprolo-llocings zijn geen muziek. Zij kunnen niet muzikaal beoordeeld worden. Zij zijn een verschijnsel op zichzelf en hun klanken en vibraties bewegen zich door de gehele materiële wereld waar mensen dieren en dingen in leven. De klankvibraties van de suprolo-llocings maken heel even de zonnen wakker die sluimeren in de duistere vergetelheid van het elektron. Zij roepen tijdens het vertolken of beluisteren voor een korte tijdspanne het psychische en materiële enthousiasme op dat verborgen ligt in ieder elektron, in ieder atoom van het menselijk lichaam.
Even wordt de menselijke materie wakker, daarna slaapt ze weer in, stil wachtend tot de materiële droom van de mens uiteindelijk werkelijkheid zal worden.

Nieuw verschijnsel

Suprolo-llocings zijn een nieuwe verschijnsel in de wereld. Niet alleen omdat ze qua tekst anders zijn dan de meeste liederen, maar ook door de manier waarop ze zijn ontstaan bij diegenen, die ze hebben gecreëerd. Het zijn Vreugdeliederen van de aarde, omdat ze zijn ontstaan uit de aarde, de materiële stof waaruit ons hele universum bestaat. En uit welke soort stof zijn ze ontstaan? Uit lila stof, een nog onbekende lichtstof op de wereld, hoewel die stof er al wel enkele decennia is.
Deze nieuwe lila stof, die vele vermogens in zich herbergt, doet ook klankvibraties ontstaan. Deze klankvibraties worden omgezet en verwoord in klanken die door mensen gehoord kunnen worden, en die ogenschijnlijk lijken op een soort muziek. Het is echter geen muziek, en het kan ook niet als zodanig worden beschouwd.
Alle suprolo-llocings bezingen een nieuwe, andere wereld van materie die vreugde is geworden. En zij verspreiden hun klanken, bijna nog niet gehoord, door alle materie die er bestaat.

nl_NLNederlands